29.06.2016 - Wysyłka Jednolitego Pliku Kontrolnego na bramkę Ministerstwa Finansów

 Z przyjemnością zawiadamiamy, że zakończyliśmy prace nad transmisją Jednolitego Pliku Kontrolnego na bramkę Ministerstwa Finansów.

W systemie Advantec ERP przygotowaliśmy specjalną opcję do generowania plików JPK w zakresie 5 struktur JPK obsługiwanych przez nasz system:

 1.    JPK_KR – księgi rachunkowe

 2.    JPK_WB – wyciągi bankowe

 3.    JPK_MAG – magazyn

 4.    JPK_VAT – ewidencja zakupu i sprzedaży VAT

 5.    JPK_FA – faktury VAT

 Nie zostały zaimplementowane struktury JPK:

 1.    JPK_PKPIR – podatkowa księgowa przychodów i rozchodów

 2.    JPK_EWP – ewidencja przychodów

Ponieważ system Advantec ERP nie prowadzi w/w ewidencji w ramach swojej funkcjonalności.

Dla każdego z obsługiwanych plików system umożliwia zapis pliku JPK do wskazanej lokalizacji celem np. przekazania do właściwego urzędu na zewnętrznym nośniku danych.

Dla plików obsługiwanych (poza JPK_FA) system umożliwia bezpośrednią transmisję elektroniczną do testowego systemu e-deklaracje Ministerstwa Finansów. Mechanizm transmisji realizuje operację podpisu elektronicznego w formacie Xades-Bes oraz wspiera automatycznie operacje kompresji, dzielenia i szyfrowania danych na podstawie algorytmów AES254 oraz RSA na podstawie oficjalnego pliku do szyfrowania asynchronicznego (Klucz publiczny do szyfrowania.pem) udostępnionego przez Ministerstwo Finansów. Dla każdego obsługiwanego pliku uzyskaliśmy w testach dokument UPO potwierdzający prawidłowość przekazywanych danych, sposób transmisji i szyfrowania danych.

Dokument JPK_FA jest przygotowywany poprawnie pod kątem udostępnionych schematów Xsd (ze strony Ministerstwa Finansów), lecz bramka testowa eDeklaracji zwraca błąd niezgodności ze schematem Xsd. Jesteśmy w stałym kontakcie z osobami odpowiedzialnymi za JPK ze strony Ministerstwa Finansów, którym zgłosiliśmy nieprawidłowość w działaniu systemu do odbioru plików JPK – i oczekujemy na wskazanie błędu w przesyłanych plikach lub poprawieniu mechanizmu wczytywania po stronie Ministerstwa Finansów.

Ponieważ na obecny stan wiedzy pliki JPK_FA mają być przekazywane na żądanie w związku z czym mogą być przekazane na nośniku zewnętrznym – czyli bez konieczności transmisji danych w sposób elektroniczny

Zespół Advantec Software ITC

 

31.05.2016 - Jednolity Plik Kontrolny

Advantec ERP jest przygotowany do obsługi Jednolitego Pliku Kontrolnego. Czekamy tylko na opublikowanie rozporządzenia wykonawczego przez Ministerstwo Finansów.

Zapraszamy także na naszą stronę internetową na FaceBook

www.facebook.com/AdvantecITC

Zespół Advantec Software ITC

 

01.02.2016 - Nowe deklaracje VAT-7(K)

 Informujemy, że w dniu dzisiejszym została udostępniona wersja zawierająca nowe formularze VAT-7 i VAT-7K. Wersja zawiera zarówno możliwość wydruku jak i wysyłki elektronicznej. Nowe formularze VAT-7 obowiązują od 01.01.2016.

 

Z najlepszymi życzeniami.

Zespół Advantec Software ITC

15.01.2016 - Nowa wersja systemu Advantec 4.40

W dniu 15-01-2016 ukazała się nowa wersja systemu Advantec ERP nr 4.40. Jest ona dostępna dla wszystkich użytkowników systemu, którzy zakupili subskrypcję aktualizacji na rok 2016. Udostępniony pakiet oprogramowania dostosowuje system do zmian jakie zostały wprowadzone w ustawodawstwie oraz rozszerzenia funkcjonalne wprowadzone do oprogramowania przez jego autorów.
Nowa wersja 4.40 Systemu Advantec zawiera:

  • Obsługa nowych deklaracji podatkowych PIT wraz z wysyłką elektroniczną,
  • Import eZwolnień elektronicznych eZLA
  • Rozbudowany mechanizm analizy Rejestrów VAT
  • Archiwizację zleceń produkcyjnych

Oraz wiele innych ważnych funkcjonalności których szczegółowy wykaz znajduje się w materiałach informacyjnych o wersji 4.40 do pobrania z naszej.

 

Z najlepszymi życzeniami.

Zespół Advantec Software ITC

 

30.12.2015 - Ostatnia wersja 4.30

Uprzejmie informujemy, iż została opublikowana ostatnia wersja objęta abonamentem roku 2015.

Z najlepszymi życzeniami.

Zespół Advantec Software ITC