09.01.2017 - Abonament 2017 systemu Advantec ERP

Wybrane funkcjonalności systemu Advantec ERP objętego abonamentem na rok 2017.

 

Obsługa wysyłki formularzy JPK_VAT zgodnie z wersją 2.00 obowiązującą od 1 stycznia 2017. W ramach abonamentu będą dostępne wszystkie zmiany w formularzach wprowadzone w trakcie 2017 roku.

Obsługa nowych deklaracji VAT, CIT i PIT. Advantec na bieżąco monitoruje zmiany w podstawowych formularzach sprawozdawczych i udostępnia zmiany przed wejściem obowiązywania nowej wersji formularza. Wraz ze zmianami formularzy pojawiają się rozszerzenia funkcjonale ułatwiające pracę z systemem lub wprowadzające nowe rozwiązania.

Rok 2017 wprowadza nową jakość w zarządzaniu składnikami majątku trwałego przedsiębiorstwa. W ramach wprowadzonych zmian został zbudowany mechanizm inwentaryzacji środków trwałych i wyposażenia z wykorzystaniem urządzeń mobilnych opartych na systemie Windows Mobile wraz z oprogramowaniem Advantec Mobile Inwentaryzator. System Advantec został rozszerzony o możliwość definiowania schematów numerów inwentarzowych, ułatwiających przeprowadzenie inwentaryzacji za pomocą urządzeń mobilnych. W ramach abonamentu 2017 planowane jest rozszerzenie zarządzania składnikami majątku trwałego za pomocą niezależnej aplikacji opartej na systemie Android, a docelowo na systemach Windows Phone i IOS.

Nowa wersja systemu przynosi zmiany w oknie szybkiej sprzedaży. Wraz z nową wersją wdrożenie niezależnych stanowisk sprzedaży jest dużo prostsze i wygodniejsze. W ramach rozwiązania zbudowano managera wydruków fiskalnych umożliwiającego współdzielenie drukarki fiskalnej pomiędzy wieloma stanowiskami sprzedaży.

Każdy moduł ma wprowadzone lub zaplanowane zmiany funkcjonalności. Począwszy od ogólnych zmian jak rozbudowa mechanizmu raportów dowolnych przez zmiany w module umów-zleceń (wprowadzenie dodatków rzeczowych) jak i module produkcyjnym (kopiowanie receptur produkcyjnych, zmiany w zarządzaniu zleceniami produkcyjnymi oraz przebudowa mechanizmu rozliczania zleceń produkcyjnych), jednakże najwięcej zmian przyniesie moduł kadrowy.

W ramach modułu kadrowego wprowadzono nowy mechanizm definiowania struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa w nieograniczonym układzie zależności i podległości. Układ ten jest wykorzystywany w nowym produkcie Advantec – portalu HR zbudowanym w technologii intranetowej. Dzięki temu rozwiązaniu zostaje do minimum ograniczony kontakt pracowników z działem kadrowym, przenosząc zarządzanie pracownikami do systemu, zapewniającego kompletność informacji kadrowo-płacowej. W ramach wprowadzonych zmian rozszerzone zostały możliwości zarządzania czasem pracy pracowników dzięki nowym mechanizmom definiowania grafików czasu pracy oraz możliwości wprowadzenia zmian w ramach pojedynczych pracowników.

Zapraszamy do kontaktu z naszym działem handlowym.

Pobierz ulotkę